lisannesterkfotografie.com

Voorwaarden trouwfotografie

 

Hieronder vind je de afspraken die wij maken met betrekking tot de fotografie op jullie trouwdag, de volledige algemene voorwaarden vinden jullie hier

Offerte en factuur

Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek wordt de offerte opgesteld. Deze ontvangen jullie binnen twee dagen na het kennismakingsgesprek. De geldigheid van een offerte is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Na akkoord op de offerte, ontvangen jullie de factuur en dient de aanbetaling van 50% binnen 14 dagen betaald te worden. Bij ontvangst van de aanbetaling wordt de trouwdatum vrijgehouden. Er kunnen altijd extra uren worden toegevoegd aan de offerte voor de op dat moment geldende tarieven. Uren minderen is niet mogelijk, tenzij anders besproken. Bij akkoord op de offerte wordt er zowel akkoord gegaan met de voorwaarden voor trouwfotografie als de algemene voorwaarden. 

Verplaatsing of annulering

Het aanpassen van de trouwdatum is mogelijk. Indien Lisanne Sterk Fotografie op de nieuwe datum niet beschikbaar is, zorgt zij voor een gelijkwaardige vervangende fotograaf. Nabewerking blijft bij Lisanne Sterk Fotografie om de stijl te waarborgen. 

Annulering door jou is enkel schriftelijk mogelijk. Na akkoord op een offerte, welke schriftelijk al volstaat, is het niet mogelijk om kostenloos van de opdracht af te zien.

Bij annulering tot 8 maanden voorafgaand aan de bruiloft wordt 20% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; bij annulering tussen de 8 en 4 maanden wordt 40% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; bij annulering tussen 4 en 2 maanden is 60% van het geoffreerde bedrag opeisbaar en bij annulering binnen 2 maanden voor de bruiloft wordt 80% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

Onvoorziene omstandigheden en aansprakelijkheid

Bij onvoorziene omstandigheden zoals overlijden van een familielid, ziekte e.d. waardoor het voor Lisanne Sterk Fotografie echt niet mogelijk is jullie bruiloft te fotograferen, wordt er voor een gelijkwaardig collega gezorgd. De nabewerking blijft bij Lisanne Sterk Fotografie zodat de stijl gewaarborgd blijft. 

Lisanne Sterk Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens het huwelijk. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van Lisanne Sterk Fotografie.

Locaties

Het bruidspaar is verantwoordelijk voor het uitzoeken van een fotoshootlocatie. Indien hier kosten aan verbonden zijn (denk aan toegangskosten, parkeren etc.) zijn die kosten voor het bruidspaar. Let er op een alternatief te hebben bij slecht weer indien de fotolocatie niet (deels) overdekt is. Uiteraard denkt Lisanne Sterk Fotografie graag met jullie mee!

Levering foto’s en album

Binnen 2 weken na de trouwdag worden alle foto’s opgeleverd via een persoonlijke online galerij. Lisanne Sterk Fotografie zal het bruidspaar op de hoogte houden wanneer de foto’s bewerkt zijn en klaar staan om te verzenden. Deze worden pas verstuurd wanneer de laatste 50% van de factuur is overgemaakt. Mocht er sprake zijn van een album, zal Lisanne Sterk Fotografie na het ontvangen van de selectie voor het album, het album ontwerpen en deze ter goedkeuring per email toezenden. Er is één herziening in de pakketprijs opgenomen. Indien er vaker aanpassingen moeten worden gemaakt kost dit €60 per aanpassingsronde. Bij akkoord wordt het album besteld bij de leverancier, dit gebeurt 1 keer per maand waardoor de levertijd soms iets langer is.

Lisanne Sterk Fotografie levert GEEN ruw en onbewerkt fotomateriaal. 

Gebruik Foto’s

Het bruidspaar is vrij om de gemaakte foto’s te gebruiken op sociale media en een niet commerciele website. Wel met vermelding van “Foto: Lisanne Sterk Fotografie www.lisannesterkfotografie.com” Taggen in tekst met @lisannesterkfotografie op Facebook of Instagram is ook toegestaan. De gemaakte foto’s kunnen door het bruidspaar zowaar als gewenst worden bijgemaakt voor privé gebruik. Het is niet toegestaan foto’s bij te snijden of na te bewerken in een andere bewerking dan aangeleverd. 

De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoproducten. Het is mogelijk dat het bruidspaar de kleuren op zijn/haar beeldscherm anders ervaart.

Indien het bruidspaar zelf producten besteld is de fotograaf niet verantwoordelijk voor het eindproduct.

Publicatie door fotograaf

Lisanne Sterk Fotografie overlegt tijdens het kennismakingsgesprek of een aantal foto’s evt. gepubliceerd zouden mogen worden. Dit wordt na het versturen van de foto’s nogmaals overlegd.  

Voor commerciële doeleinden wordt apart toestemming gevraagd. 

Auteursrecht foto’s 

Het auteursrecht van de foto’s ligt ten alle tijden bij de fotograaf. Het is niet toegestaan foto’s in een andere bewerking en/of uitsnede te gebruiken dan aangeleverd. Het is het bruidspaar niet toegestaan foto’s voor wedstrijden en/of commerciële doeleinden in te zetten. 

Meefotograferen

Er zullen naast Lisanne Sterk Fotografie geen andere fotografen worden ingehuurd voor de trouwdag. Het staat gasten vrij om foto’s en/of video’s te maken met hun mobiele telefoon zonder hierbij de fotograaf te hinderen in haar werk waarvoor zij in ingehuurd. 
Het is mogelijk om via Lisanne Sterk Fotografie een second shooter in te huren, de kosten hiervoor bedragen €65 per uur.
Als het bruidspaar er voor kiest om ook een videograaf in te huren dient Lisanne Sterk Fotografie vooraf op de hoogte te worden gesteld. Lisanne Sterk Fotografie zal zich inspannen zo goed mogelijk samen te werken met de videograaf al kan zij niet garanderen dat ze niet in beeld komt. Fotograaf is altijd leidend over de videograaf bij belangrijke momenten en beelden. 

Bewaren bestanden

Het is aan te raden om van de bestanden één of meerdere keren back-up(s) te maken. De online galerij blijft één jaar online en zal pas na bericht van Lisanne Sterk Fotografie aan het bruidspaar offline worden gehaald. Bewerkte bestanden blijven bij Lisanne Sterk Fotografie ten alle tijden bewaard, tenzij na minimaal één jaar iets anders wordt gecommuniceerd met het bruidspaar. 

Privacy en persoonsgegevens

Lisanne Sterk Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres, etc. ) openbaar maken of doorgeven aan anderen.

Een kopie van gemaakte afspraken en persoonsgegevens worden alleen gedeeld met een eventuele vervangende fotograaf of second shooter.